Puljer

SIRI udbyder løbende ansøgningspuljer. Her kan du få vejledning i, hvordan du ansøger, og se de aktuelle puljer.

Under den enkelte pulje finder du vejledning til puljen og ansøgningsproceduren, ansøgningsskema, budgetskabelon og evt. andre relevante dokumenter.

Inden ansøgningen er det en god idé at læse SIRIs generelle betingelser for modtagelse af tilskud.

Betingelser for tilskudsmodtager (pdf)

I visse puljer skal du afrapportere samt indgive regnskab til SIRI. Ved afslutningen af etårige projekter skal du indsende evalueringsrapport. Ved flerårige projekter skal du efter de første år indsende statusrapport, som omfatter det enkelte år. Efter det sidste år skal du indsende evalueringsrapport, som omfatter hele projektperioden.

Eks.: Et projekt varer 4 år fra 2020 til 2023. I hvert af årene 2020 til 2022 indsendes en statusrapport for det enkelte år. I 2023 indsendes evalueringsrapporten, som omfatter hele perioden fra 2020 til 2023.

Skabelon til status- og evalueringsrapport

Regnskabsskabelon (Excel)

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter (pdf)

Aktuelle puljer

Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (igu)

Kompensation for udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt udlandsophold pga. æresrelaterede konflikter