Tilskud til hjemtransport ved ufrivilligt udlandsophold pga. æresrelaterede konflikter

Puljen er henvendt til Udenrigsministeriet og kommunerne, som kan søge om hel eller delvis dækning af udgifter.

De kan søge om tilskud til hjemtransport af personer over 18, der ufrivilligt opholder sig i udlandet grundet æresrelaterede konflikter.

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan fx være:

  • Tvangsægteskab
  • Tvungen forlovelse
  • Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
  • En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet. Det sker ofte, fordi personen i ægtefællens eller familiens øjne har krænket familiens ære. Det kan fx ske, hvis personen modsætter sig en arrangeret forlovelse eller ægteskab eller ønsker skilsmisse. Det kan også skyldes, at personen har en kæreste, har sex før ægteskab eller opfører sig for 'dansk'

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Se Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter (BEK nr. 1824 af 28/12/2023)