Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan vi behandler personoplysninger, og om dine rettigheder i den forbindelse.

Generelt om SIRIs behandling af personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler vi oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Dette sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du som borger en række rettigheder over for den, som behandler personoplysninger om dig.

Behandling af personoplysninger til specifikke formål

Vi behandler personoplysninger til forskellige specifikke formål, fx i forbindelse med borgerhenvendelser, ansøgninger samt betjening af pressen og Folketinget. Ved hvert formål foregår behandlingen på specifikke retsgrundlag.