Whistleblowerordning

Du kan bruge vores whistleblowerordning til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, som vedrører SIRI.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i SIRI, herunder ulønnet praktikant, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som SIRI har et samarbejde med.

Er du ansat i SIRI, bedes du være opmærksom på, at whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til nærmeste personaleleder, HR, tillidsrepræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentanterne.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i SIRIs whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Hvis du mister koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Om anonymitet og fortrolighed

SIRIs whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

SIRIs whistleblowerenhed er forankret i SIRIs Ledelsessekretariat, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Gå til SIRIs whistleblowerordning

Hvis du vil undgå logning på SIRIs netværk

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på SIRIs netværk, eller via linket ovenfor, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på SIRIs netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://uim-siri.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet SIRIs netværk.

TOR-browseren

Hvis du ønsker yderligere beskyttelse af din anonymitet, kan du bruge TOR-browseren.

Læs mere om TOR-browseren hos TOR-projektet

Hvis du bruger TOR-browseren, kan SIRIs whistleblowerordning tilgås fra:

vhp3b3ewb5y6t5gkh7v4wrsenvy5ls4g3iozv6htl6eaui4tbamdr6qd.onion

Datatilsynets whistleblowerordning

Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til SIRI, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynets eksterne og uafhængige whistleblowerordning.

Gå til Datatilsynets whistleblowerordning

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Se Lov om beskyttelse af whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021) på Retsinformation.dk

Se Vejledning for whistleblowere hos Justitsministeriet (pdf)

Læs mere

Hent de fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

Hent Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser hos Justitsministeriet (pdf)

Hent it-teknisk vejledning (pdf)

Kontaktoplysninger

Se SIRIs kontaktoplysninger