Netværk og fora

Her er et overblik over de forskellige faglige netværk og fora, som SIRI enten er ansvarlig for eller deltager i.

Erhvervsforum

Erhvervsforum er et forum for dialog mellem SIRI og erhvervslivet i Danmark om udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere om Erhvervsforum på nyidanmark.dk

Internationalt Uddannelsesforum

SIRI har oprettet Internationalt Uddannelsesforum for at sikre en løbende dialog mellem myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om Internationalt Uddannelsesforum på nyidanmark.dk

Expat in Denmark

Expat in Denmark drives af DI og er et engelsksproget netværk for internationale arbejdstagere og deres familier. Netværkets nyhedsbrev formidler relevante informationer og arrangementer.

Tilmeld dig Expat in Denmark's nyhedsbrev

Det Nationale Integrationsråd (DNIR)

DNIR betjenes af et sekretariat, der er forankret i SIRI. Rådet rådgiver udlændinge- og integrationsministeren om den danske integrationsindsats og deltager i fora, udvalg, følgegrupper og høringsrunder om nye lovforslag.

Besøg DNIR

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

SIRI faciliterer en række netværk for fagfolk, som arbejder med den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Formålet med netværket er at give kommunale ledere mulighed for at dele viden og erfaringer for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Møderne er for ledere med personaleansvar eller fagligt ansvar inden for den kommunale integrationsindsats.

De afholdes tre gange årligt i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

SIRI står for at organisere og facilitere møderne, som holdes som heldagsmøder lokalt i kommunerne. Regionens kommuner skiftes til at være vært.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der er særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig ledernetværket eller ønsker mere information.

Netværkets formål er at give deltagerne mulighed for at dele ny viden og at bygge bro mellem forskning og praksis.

De deltagende har alle en grundbevilling og arbejder med viden på feltet. Formålet med netværket er at dele ny viden, bygge bro mellem forskning og praksis og afdække videnshuller. Derudover er det ønsket, at netværket kan sætte gang i nye samarbejder på tværs af myndigheder, universiteter m.fl.

Formålet med netværket er at give deltagerne mulighed for at dele viden og erfaringer og drøfte relevante temaer.

Netværket er for kommunale medarbejdere og fagkoordinatorer/teamledere. Deltagelse er gratis.

Netværket vil blive opdelt i mindre grupper efter geografisk beliggenhed. Der vil være max. 25 deltagere i hver netværksgruppe. Kommunerne får rig mulighed for at videndele og sparre om både udfordringer og gode erfaringer. Kommunerne får også mulighed for at etablere nye samarbejder på tværs. De kan bruges til daglig sparring eller til at etablere en ny indsats.

Den enkelte netværksgruppe mødes tre gange om året, og kommunerne lægger hus til møderne på skift. Hver kommune kan tilmelde to faste medarbejdere til netværket samt efter aftale medbringe andre ad hoc.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig netværket eller ønsker mere information.

Hvis du skriver for at tilmelde dig selv eller andre, så anfør venligst følgende for hver person:

  • Kommune
  • Navn
  • Email
  • Telefonnummer
  • Stillingsbetegnelse
  • Evt. særlige ønsker/behov

I vil derefter blive placeret i en netværksgruppe og blive inviteret til gruppens næste møde.

Sprogundervisning og sproglæring

SIRI deltager i netværk og fora, som fokuserer på sprogundervisning og sproglæring – både i en dansk, nordisk og europæisk kontekst.

Find netværk og fora om sprogundervisning og sproglæring på DanskogPrøver.dk

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

MÆRK, som er del af SIRI, faciliterer et netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol for kommunale fagfolk.

Hver år afholdes to møder i Østdanmark (Sjælland og Bornholm) og to møder i Vestdanmark (Fyn og Jylland).

Find næste netværksmøde for kommunale fagfolk hos MÆRK