Netværk og fora

Her kan du få et overblik over de netværk og fora, som SIRI er ansvarlig for eller deltager i.

Erhvervsforum

Erhvervsforum er et forum for dialog mellem SIRI og erhvervslivet i Danmark om udenlandsk arbejdskraft.

Internationalt uddannelsesforum

SIRI har oprettet Internationalt Uddannelsesforum for at sikre en løbende dialog mellem relevante myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner, der optager internationale studerende.

Expat in Denmark

Expat in Denmark drives af DI og er et nationalt netværk for udenlandske arbejdstagere og deres familier.

Ledernetværk om integration

Tre gange årligt afholder SIRI møder i regionerne for kommunale ledere inden for integrationsindsatsen.

Netværk for forskere og eksperter om beskæftigelsesrettet integration

Formålet med netværket er at dele ny viden og at bygge bro mellem forskning og praksis.

Erfa-netværk for kommunale praktikere og faglige koordinatorer om beskæftigelsesrettet integration

Formålet med netværket er at dele viden og erfaring og drøfte relevante temaer.

Det Nationale Integrationsråd

Det Nationale Integrationsråd betjenes af et sekretariat, der er forankret i SIRI.

Netværk for forskere og praktikere på æresområdet

SIRI driver netværket for at understøtte, at forskere og praktikere får et rum, hvor de kan udveksle erfaringer om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværk om æresrelaterede konflikter for kommunale fagpersoner

SIRI afholder to årlige netværksmøder i hhv. Øst- og Vestdanmark, hvor vi formidler den seneste viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til kommunale fagpersoner.

Civilsamfundsnetværk om forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol

Netværket består af 21 foreninger og organisationer, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol.

Danskforum

SIRI har oprettet et danskforum for at skabe tættere kontakt mellem SIRI og sprogcenterlederne.

Nordisk ALTE

Netværket mødes en gang om året for at sparre og udveksle erfaringer om prøver og test på de skandinaviske sprog.

Nordisk Alfaråd

SIRI deltager i Nordisk Alfaråd, som er et netværk under NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring).

Nordisk netværk om sproglæring

SIRI deltager i et nyt nordisk netværk på strategisk og ministerielt niveau om formel og uformel sprogundervisning i Norden.

Association of Language Testers in Europe (ALTE)

SIRI er medlem af ALTE, der har status som NGO og deltager ved møder i Europarådet.