Driftstilskud

Hvis en organisation står til at modtage driftstilskud på finansloven, bliver den kontaktet af SIRI. Man kan ikke ansøge om driftstilskud.

Proces

Processen med at udarbejde resultatkontrakten indledes normalt i oktober måned, så den kan godkendes og træde i kraft i december måned.

Proces

SIRI indkalder organisationen til et opstartsmøde ultimo september.

Formålet er at sikre, at organisationen får kendskab til de grundlæggende betingelser for at modtage driftstilskud fra SIRI. SIRI gennemgår de formelle krav og den overordnede proces, og SIRI og organisationen drøfter resultatkontraktens indhold og økonomien.

Efter opstartsmødet sender SIRI et beslutningsreferat til organisationen.

Organisationen skal indgå en årlig resultatkontrakt med SIRI. SIRI kontakter organisationen for at afstemme resultatkontraktens indhold samt tidsplan for dens udarbejdelse.

Organisationen udfylder skabelon til resultatkontrakt og budgetskabelon og sender dem til SIRI. 

Skabelon til resultatkontrakt (pdf)

Budgetskabelon (Excel)

SIRI godkender resultatkontrakt og budget og sender tilsagnsbrev til organisationen, når årets finanslov er endeligt vedtaget. Sammen med tilsagnsbrevet modtager organisationen også SIRIs generelle betingelser for modtagelser af tilskud.

Betingelser for tilskudsmodtager (pdf)

Organisationen sender revisorerklæring til SIRI, og når SIRI har modtaget denne, udbetales første rate. Det sker som hovedregel i januar måned.

I maj måned beder SIRI organisationen om at statusrapportere på resultatkontrakten for det indeværende år.

I juni måned holder SIRI og organisationen statusmøde, hvor de drøfter fremdriften på de fastsatte mål og succeskriterier og vender eventuelle udfordringer og muligheder.

Senest 30. april sender organisationen evalueringsrapport og regnskab til SIRI.

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter (pdf)

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Driftstilskud (pdf)

Regnskabsskabelon (Excel)

Når SIRI har godkendt begge, udbetales den sidste af de 12 rater.