Information og vejledning om Ukraine

SIRI og andre myndigheder udarbejder løbende information og vejledning samt tal og statistik i forlængelse af krisen i Ukraine.

Til kommuner og andre samarbejdspartnere

Her er links til FAQ'er og informationssider målrettet kommuner og andre samarbejdspartnere, som skal modtage fordrevne ukrainere.

FAQ om boligplacering af fordrevne ukrainere

Se spørgsmål og svar om kommunens opgave med at boligplacere fordrevne ukrainere

FAQ om lov nr. 546 af 3. maj 2022

Her kan du finde spørgsmål og svar i forbindelse med ændring af særloven (lovforslaget og loven ses nedenfor under ’Lovgivning’).

FAQ om kommunernes opgave

Se spørgsmål og svar om kommunernes opgave i forhold til borgere, som har fået opholdstilladelse efter særloven

FAQ om fordrevne ukraineres ret til økonomisk hjælp

Se spørgsmål og svar om, i hvilket omfang personer, der er fordrevne fra Ukraine, har ret til økonomisk hjælp

Spørgsmål eller bemærkninger

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til SIRIs FAQ'er ovenfor, kan du skrive til:

FAQ fra andre myndigheder

Se andre myndigheders svar på spørgsmål, som kan være relevante for kommuner, som modtager ukrainske flygtninge

Information fra Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen vejleder om reglerne før, under og efter, at fordrevne ukrainere har ansøgt om opholdstilladelse i Danmark.

Se information til kommuner mv. hos Udlændingestyrelsen

Information, vejledning og inspiration til kommunen

Find materialer, som kan give vejledning og inspiration i forbindelse med modtagelse af fordrevne ukrainere. Der er blandt andet links til en masse materialer på ukrainsk, russisk og engelsk.

Se information og vejledning om modtagelse af ukrainske flygtninge

Tal og statistik om ukrainske statsborgere

Udlændingestyrelsen offentliggør løbende seneste tal for ansøgninger, afgørelser og visitation vedrørende fordrevne ukrainere.

Se tal om fordrevne ukrainere hos Udlændingestyrelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør løbende tal vedrørende fordrevne ukraineres, fx om danskundervisning, beskæftigelse, børn i dagtilbud og skole mv.

Se tal om fordrevne ukrainere på Integrationsbarometer.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opdaterer ugentligt tal vedrørende fordrevne ukraineres beskæftigelse.

Se tal om fordrevne ukrainere på Jobindsats.dk

Til ukrainske statsborgere

SIRI og Udlændingestyrelsen har udarbejdet en informationsside til ukrainske statsborgere, som er i Danmark eller gerne vil til Danmark. Siden er tilgængelig på ukrainsk, dansk og engelsk.

Se information til ukrainske statsborgere på Nyidanmark.dk

Udlændingestyrelsen har lavet en flyer med tekst på ukrainsk, dansk og engelsk, som linker til vejledningen på nyidanmark.dk.

Hent flyer til ukrainske statsborgere (pdf)

Lovgivning

16/3 2022 blev loven om midlertidig opholdstilladelse til fordrevne ukrainere vedtaget. Der er efterfølgende foretaget to ændringer i loven.

Se Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (LOV nr. 324 af 16/03/2022) på Retsinformation.dk

Se Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (LOV nr. 546 af 03/05/2022) på Retsinformation.dk

Se Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og lov om Udbetaling Danmark (Tilskud til forsørgelse af børn, der forsørges af andre end forældrene, og sidestilling af gifte, men praktisk set enlige, forsørgere med reelt enlige i forhold til forsørgelsesydelse m.v.) (LOV nr. 266 af 19/03 2024) på Retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2024 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (BEK nr. 1633 af 04/12/2023) på Retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen (BEK nr. 1499 af 29/11/2022) på Retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen (BEK nr. 507 af 15/05/2023) på Retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om forlængelse af opholdsgrundlag efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (BEK nr. 1268 af 01/11/2023) på Retsinformation.dk

Relevante nyheder

Nyheder fra SIRI

01-07-2024: Regeringen foreslår at forlænge fordrevne ukraineres opholdstilladelser

22-03-2024: Ændring af særloven for fordrevne fra Ukraine

Nyheder fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

28-06-2024: Regeringen foreslår at forlænge opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine

28-09-2023: Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år

20-02-2023: Fordrevne fra Ukraine er kommet godt i gang

20-04-2022: Ukrainere får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet

16-03-2022: Et bredt folketingsflertal vedtager lov for fordrevne ukrainere

13-03-2022: Ny aftale: Ukrainere får mulighed for integrationsgrunduddannelse (igu)

Nyheder fra Beskæftigelsesministeriet

22-02-2023: Et år efter Ruslands invasion af Ukraine er 7.055 ukrainere i arbejde

15-03-2022: Nyt partnerskab skal hjælpe fordrevne ukrainere i job