Ophold efter EU-reglerne

Er man statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller et nordisk land eller er familiemedlem til en af disse, gælder der særlige regler for ophold i Danmark.

Som EU/EØS-borger eller statsborger i Schweiz - eller familiemedlem til en af disse - kan man indrejse, bo, studere og arbejde i Danmark, hvis man opfylder betingelserne for ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Man kan ansøge om at få udstedt et opholdsdokument, som dokumenterer, at man har ret til at opholde sig i Danmark.

SIRI behandler ansøgninger om opholdsdokument til EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

Hvis man som familiemedlem får afslag på sin ansøgning om opholdsdokument, fordi SIRI vurderer, at man ikke hører under EU-reglerne, kan man klage til Udlændingenævnet.

Læs klagevejledning hos Udlændingenævnet

Som nordisk statsborger kan man frit indrejse, bo, studere og arbejde i Danmark. Man skal dog kunne identificere sig, fx med et kørekort eller hævekort.

På udlændingeportalen nyidanmark.dk findes en grundig gennemgang af reglerne for ophold i Danmark efter EU-reglerne, og der er også vejledning i at ansøge om opholdsdokument.

Læs om reglerne for ophold i Danmark efter EU-reglerne på nyidanmark.dk