Nordisk ALTE

Nordisk ALTE er et regionalt, testfagligt netværk i ALTE mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Netværket mødes en gang om året for at sparre og udveksle erfaringer om prøver og test på de skandinaviske sprog.