Netværk om æresrelaterede konflikter for kommunale fagpersoner

Netværket formidler den nyeste viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til kommunale myndighedsbehandlere.

Kommunale fagpersoner spiller en afgørende rolle, når borgere – børn, unge og voksne, kvinder og mænd – står i en æresrelateret konflikt. Som kommunal fagperson skal man kunne yde den rette støtte og hjælpe på det rette tidspunkt. Samtidig er æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol relativt ukendte eller nye emner for mange. Det er svært at vide, hvordan man skal handle i konkrete akutte sager, og hvordan man bedst arbejder forebyggende.

SIRI driver derfor et netværk for kommunale myndighedssagsbehandlere. Netværket formidler nyeste viden på området og giver mulighed for at dele viden og erfaringer. Desuden giver netværket deltagerne mulighed for at etablere netværk på tværs af kommunegrænserne.

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedssagsbehandlere, der møder borgere med æresrelaterede problemstillinger. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig netværket for kommunale fagpersoner eller ønsker mere information.