Netværk om æresrelaterede konflikter for kommunale fagpersoner

Netværket formidler den nyeste viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til kommunale myndighedsbehandlere.

Når borgere – børn, unge og voksne, kvinder og mænd – står i en æresrelateret konflikt eller oplever at være udsat for negativ social kontrol, spiller kommunale fagpersoner mange gange en afgørende rolle i forhold til at yde den rette støtte og hjælpe på det rette tidspunkt. Samtidig er æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol relativt ukendte eller nye emner for mange. Det kan derfor være svært at vide, hvordan man skal handle i konkrete akutte sager, men også hvordan man arbejder forebyggende i det daglige arbejde.

SIRI driver derfor et netværk for kommunale myndighedssagsbehandlere. Netværket formidler den nyeste viden på området og giver deltagerne mulighed for at dele deres viden og erfaringer samt etablere et netværk på tværs af kommunegrænser.

Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedssagsbehandlere, der møder borgere med æresrelaterede problemstillinger. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Skriv til os, hvis du vil tilmelde dig netværket for kommunale fagpersoner eller ønsker mere information.