Internationalt uddannelsesforum

SIRI har oprettet Internationalt Uddannelsesforum for at sikre en løbende dialog mellem myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner.

SIRI afholder hvert år Internationalt Uddannelsesforum. Formålet er at orientere om aktuelle regel- og praksisændringer i forhold til internationale studerendes adgang til og ophold i Danmark, samt at udveksle viden, erfaringer og ønsker på området.

Internationalt Uddannelsesforum omhandler typisk 2-3 emner af aktuel karakter, som formidles og drøftes gennem interne og eksterne oplægsholdere, aktiv medvirken fra hele salen samt workshops.

Internationalt Uddannelsesforum har særligt fokus på:

  • De konkrete procedurer ifm. uddannelsesinstitutionernes optagelse af internationale studerende og efterfølgende ansøgning om opholdstilladelse eller udstedelse af registreringsbevis til studerende fra EU
  • At sikre løbende samspil mellem relevante myndigheder
  • Vigtige strømninger i forhold til videreudvikling af praksis og administration på området
  • Uddannelsesinstitutionernes opgave med at formidle reglerne videre til de internationale studerende

Deltagere

Internationalt Uddannelsesforum er målrettet uddannelsesinstitutioner i Danmark, der optager internationale studerende. Der er ca. 70 deltagere ved Internationalt Uddannelsesforum både i Jylland og på Sjælland. Deltagerne kommer fra forskellige uddannelsesinstitutioner, og derudover deltager andre relevante offentlige myndigheder. Internationalt Uddannelsesforum afholdes 2 gange årligt med samme program i henholdsvis Jylland og på Sjælland, typisk i november.

Kommende arrangementer

For at modtage en invitation til Internationalt Uddannelsesforum kan du skrive til og komme på mailinglisten.

Hvis du vælger at tilmelde dig mailinglisten, giver du samtykke til, at SIRI indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende invitationer og eventuelle nyheder til dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dig mailinglisten ved at skrive til .

Læs mere om SIRIs behandling af personoplysninger ved tilmelding til arrangementer