Netværk for forskere og eksperter om beskæftigelsesrettet integration

Netværkets formål er at give deltagerne mulighed for at dele ny viden og at bygge bro mellem forskning og praksis.

De deltagende har alle en grundbevilling og arbejder med viden på feltet. Formålet med netværket er at dele ny viden, bygge bro mellem forskning og praksis og afdække videnshuller. Derudover er det ønsket, at netværket kan sætte gang i nye samarbejder på tværs af myndigheder, universiteter m.fl.