Erhvervsforum

Erhvervsforum er et forum for dialog mellem SIRI og erhvervslivet i Danmark om udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsforum er navnlig målrettet virksomheder i Danmark, der ansætter udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, samt relocation-firmaer, advokater og relevante myndigheder.

Læs mere om Erhvervsforum på nyidanmark.dk