Civilsamfundsnetværk om forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol

Netværket består af 21 foreninger og organisationer, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol.

Danmarks civilsamfund har en uvurderlig viden og erfaring på forebyggelsesområdet, som kan komme udsatte borgere til gavn.

De har samtidig viden og erfaringer, som myndigheder og øvrige civilsamfundsorganisationer kan have gavn af at få indsigt i.

Netværket har derfor til formål dels at styrke civilsamfundets rolle på forebyggelsesområdet, dels at styrke koordineringen mellem myndigheder og civilsamfund.

SIRIs Civilsamfundsnetværk skal være med til at skabe et fælles sprog og vidensgrundlag på tværs af civilsamfundsaktører. Det skal være et sted, hvor man kan drøfte udfordringer og løsninger i forhold til ekstremisme og negativ social kontrol.

Netværket mødes fire gange årligt for at erfaringsudveksle og drøfte forskellige temaer omkring negativ social kontrol og ekstremisme. Netværket er derudover inddelt i en række mindre arbejdsgrupper, som arbejder sammen om specifikke udfordringer. Det kan eksempelvis være forebyggelse på uddannelsesområdet, udfordringer online, styrkelse af forældreområdet og lignende.

Netværket består pt. af 21 civilsamfundsaktører.

Vil du vide mere om netværket?