Portræt af en medarbejder: Kadir

Billede af Kadir

Fuldmægtig og Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Ledelsessekretariatet, Cand.jur.

Jeg vejleder og rådgiver internt i SIRI om databeskyttelsesretlige regler og praksis, og når det er relevant, bliver jeg også inddraget i spørgsmål fra borgere om databeskyttelse. Min funktion er at hjælpe SIRI til at overholde reglerne for databeskyttelse, og det gør jeg blandt andet ved løbende at overvåge og evaluere overholdelsen af databeskyttelsesreglerne og ved at udarbejde politikker og oplysningskampagner.

Jeg startede i sommeren 2019 som jurist i Dansk og Beskæftigelse, hvor jeg beskæftigede mig med danskuddannelsesområdet, og hvor den daglige kontakt med sprogcentrene og den juridiske fortolkning af området fyldte en del. I den stilling beskæftigede jeg mig også med databeskyttelsesretlige problemstillinger i kontoret, så da stillingen som databeskyttelsesrådgiver blev ledig, var jeg meget interesseret. Efter godt et år i Dansk og Beskæftigelse rokerede jeg til Ledelsessekretariatet som databeskyttelsesrådgiver. Det er rigtig tilfredsstillende at opleve, hvor vigtig min rådgivning og vejledning er for at sikre en ansvarlig anvendelse af borgernes personoplysninger i vores daglige arbejde.

Jeg sætter virkelig pris på det stærke faglige og sociale fællesskab, jeg har oplevet gennem min relativt korte tid i SIRI, hvor jeg kan sparre med og søge inspiration hos dygtige og engagerede kollegaer, men hvor jeg også bliver udfordret af nye og varierende arbejdsopgaver. I SIRI er der rig mulighed for at blive fagligt stærkere og skifte til nye områder, som jeg selv er et eksempel på. Det er med til at gøre SIRI til en levende og spændende arbejdsplads, hvor arbejdsopgaverne varierer fra dag til dag.

Og så betyder det også meget for mig at vide, SIRI er en vigtig aktør i samfundet, da vi blandt andet understøtter kommunerne i en succesfuld integration af alle medborgere i Danmark, men også bidrager til at erhvervslivet i Danmark kan få den nødvendige kvalificerede udenlandske arbejdskraft.