Indsatser til sårbare familier

SIRI tilbyder rådgivning til ledere og fagprofessionelle i kommuner og civilsamfundet, som arbejder for at støtte sårbare familier.

Forældresamarbejde

Nydanske forældre er en voksende forældregruppe. Der er udarbejdet en række materialer om forældreinddragelse for at styrke samarbejdet mellem nydanske forældre og dagtilbud/skole.

Understøttelse af forældrekompetencer

Alt for mange etniske minoritetsbørn vokser op i udsatte og marginaliserede familier, hvor en eller begge forældre ikke arbejder. Det kan betyde, at børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra, og det går ud over integrationen.

Flygtninge med traumer

Mange flygtninge i Danmark har traumer med i bagagen. Traumer kan have store konsekvenser for både den enkelte flygtning og for hele familiens trivsel. De kan stå i vejen for en succesfuld integration, hvis der ikke tages hånd om dem på en ordentlig måde.

Forebyggelse af bandekriminalitet blandt børn og unge

Dårlige opvækstforhold og en udsat familiebaggrund er typiske risikofaktorer blandt de personer, som bliver involveret i bandegrupperinger. Det drejer sig særligt om børn og unge, der vokser op med ressourcesvage forældre i udsatte boligområder. Tidlig forebyggelse er essentiel for at forhindre, at børn og unge ender i bandemiljøet.

Læs mere om indsatser til sårbare familier og find redskaber og inspirationsmateriale på integrationsviden.dk