Danskundervisning og prøver for udlændinge

Udlændinge i Danmark bliver tilbudt danskuddannelse og har mulighed for at bestå danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Forlængelsesprøven.

Danskuddannelse og danskprøver

Danskuddannelse tilbydes til voksne udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark. Formålet er at give voksne udlændinge forudsætningerne for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Udover at undervise i det danske sprog indeholder danskuddannelse også viden om kultur og samfundsforhold i Danmark. De giver kursisten en grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati.

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger:

Danskuddannelse 1 er for kursister, som ikke kan læse og skrive deres modersmål eller behersker et europæisk skriftsystem. Målet er grundlæggende færdigheder i mundtligt og skriftligt dansk, så man kan klare sig på arbejdsmarkedet og i samfundet. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet er at forstå, tale og læse dansk, så man kan klare sig på arbejdsmarkedet, i arbejdsmarkedsuddannelse og i samfundet. Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet er at kunne varetage kvalificeret arbejde eller videreuddannelse samt aktiv deltagelse i samfundet. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3. Alternativt kan den afsluttes med det højeste niveau, Studieprøven, som kræves for at studere på et dansk universitet.

Andre prøver

Udover danskprøverne findes der også en række andre prøver for udlændinge:

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Det er et af kravene for at få dansk statsborgerskab, at man har bestået Indfødsretsprøven.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Ved at bestå Medborgerskabsprøven kan man opfylde en af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er mundtlige danskprøver til ægtefællesammenførte udlændinge. Prøverne skal bestås hhv. 6 og 9 måneder efter, at den ægtefællesammenførte har fået opholdstilladelse. Det er betingelsen for, at man kan forblive i Danmark og kan få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse.

Forlængelsesprøven er en sprog- og vidensprøve, som religiøse forkyndere skal bestå efter 6 måneder for at forblive i Danmark.

Læs mere om danskundervisning og prøver for udlændinge på danskogprøver.dk